Kihelyezett Esküvő

Nagy örömmel tudatjuk, hogy 2010. év augusztus 01- től lehetővé válik a Pósteleki Parkerdőben a hajdani Wenckheim kastélyrom előtti területen, a kihelyezett polgári szertartás megtartása. Így ebben a patinás környezetben az anyakönyvvezető külső helyszínen is összeadhatja a jegyeseket. Az időjárásra való tekintettel ezen szolgáltatás igénybevételére május 1 – től, október 1 – ig van lehetősége a párnak.
Házasságkötési szándék bejelentése:

Két házasuló együttes bejelentkezése 30 nappal a házasságkötés előtt. Amennyiben valamelyik házasuló huzamosabban külföldön tartózkodik, írásban is megteheti a bejelentkezést. Ez csak magyar házasulókra vonatkozik. Szükséges iratok: érvényes személyi azonosító igazolvány vagy egyéb azonosításra alkalmas irat, születési anyakönyvi kivonat, igazolás a családi állapotról, ami lehet: a népesség-nyilvántartó által kiállított igazolás nőtlen-hajadon családi állapot esetén, jogerős bontóítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat válás esetén vagy halotti anyakönyvi kivonat özvegyek esetén.


Külföldi hatóságok engedélye, külföldi okiratok csak hiteles magyar fordításban fogadhatók el.
Magyarul nem értő és beszélő házasuló esetén tolmács jelenléte szükséges, erről a házasulóknak kell gondoskodniuk.
A magyar állampolgárok külföldön történő házasságkötéséhez beszerzendő iratokról javasoljuk az előzetes személyes egyeztetést. A tanúsítvány kiadásához szükséges irat a külföldi házasuló részéről: szándéknyilatkozat, melyet külföldi közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt tesz, születési anyakönyvi kivonat, igazolás a családi állapotáról, érvényes útlevél. A magyar házasuló részéről: igazolás a családi állapotáról, születési anyakönyvi kivonat, érvényes személyi azonosító igazolvány vagy más érvényes okirat.